Kalkulator Kosztów Zużycia PrąduSzybkie obliczanie kosztu energii elektrycznej dla urządzenia.Większość urządzeń
elektrycznych posiada na obudowie informacje o ilości energii (mocy W) potrzebnej do ich pracy.
Wystarczy podać:
W - ilość watów potrzebna do pracy urzą dzenia -pobierana przez urządzenie.
Jednostka W - Wat h- Koszt ilu godzin pracy urządzenia
Cena 1kWh - wpisz ile płacisz za 1kWh elektrowni z rachunku

Jeżeli nie ma ilość watów [W]?
znajdź w oznaczeniu :
ampery (A) oraz napięcie (V) i oblicz.

Dostępny w Windows Marketplace (sklep Microsoft)